Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan de heer H. van Doorn, wegens feitelijk leidinggeven aan overtreding door O&B Finance Nederland B.V.

Maatregel

boete

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 30 december 2010 een bestuurlijke boete van 30.000 euro heeft opgelegd aan de heer H. van Doorn, wegens feitelijk leidinggeven aan verboden colportage door O&B Finance Nederland B.V. (O&B). Dit is de eerste boete die de AFM oplegt aan een persoon die feitelijk leiding heeft gegeven aan een door een rechtspersoon begane overtreding.

Overtreding O&B
O&B heeft in de periode van 30 maart 2009 tot en met 2 september 2009 door het afleggen van huisbezoeken geprobeerd consumenten ertoe te bewegen een krediet af te sluiten.

O&B was ten tijde van de overtreding een financiële dienstverlener, die bemiddelde in consumptieve kredieten en kredietbeschermingsverzekeringen. Sinds eind 2009 is O&B niet meer actief.
Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat O&B huisbezoeken aan consumenten heeft gebracht, met het doel hen een krediet te laten afsluiten bij één van de aanbieders waarvoor O&B bemiddelde. Dit is in strijd met het verbod van artikel 6 van de Colportagewet. Het verbod geldt niet, indien het huisbezoek overwegend op initiatief van de consument plaatsvindt, maar daarvan was bij O&B geen sprake. O&B nam het initiatief door de consument ongevraagd telefonisch te benaderen en (in een tweede telefoongesprek) aan te sturen op een afspraak bij de consument thuis.

Feitelijk leidinggeven door de heer Van Doorn
De heer Van Doorn was indirect bestuurder van O&B. De AFM heeft de heer Van Doorn op 2 maart 2009 te kennen gegeven dat de werkwijze van O&B mogelijk een overtreding van de Colportagewet opleverde, maar niettemin heeft O&B onder de feitelijke leiding van de heer Van Doorn haar werkwijze ongewijzigd voortgezet, in ieder geval tot en met 2 september 2009. De AFM heeft vastgesteld dat de heer Van Doorn op de hoogte was van de verboden colportage door O&B, dat hij bevoegd en redelijkerwijs gehouden was de verboden colportage te beëindigen en dat hij maatregelen daartoe achterwege heeft gelaten. Dit zijn in de rechtspraak ontwikkelde criteria voor het aannemen van het feitelijk leidinggeven aan een overtreding.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hier op deze pagina als PDF-document downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel