Terug

Twee nieuwe consultaties over de AIFM-richtlijn

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Zowel de European Securities and Markets Authority (ESMA) als het ministerie van Financiën heeft een consultatiedocument beschikbaar gesteld over de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFM-richtlijn).

ESMA Consultatie over derde landen beleid AIFM-richtlijn

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft van de Europese Commissie een verzoek ontvangen om technisch advies te geven over nadere uitvoeringsmaatregelen voor de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFM-richtlijn, 2011/61/EU).

ESMA heeft een concept-advies over het derde landen beleid opgesteld en ter consultatie aan de markt voorgelegd. De consultatieperiode is gestart op 23 augustus 2011 en sluit op 23 september 2011. 

 

Consultatie van het ministerie van Financiën over het concept wetsvoorstel ter implementatie van de AIFM-richtlijn

Nederland moet de AIFM-richtlijn voor 22 juli 2013 in nationale wetgeving omzetten. Op 19 augustus 2011 heeft het ministerie van Financiën een consultatiedocument beschikbaar gesteld voor het concept wetsvoorstel ter implementatie van de AIFM-richtlijn in Nederland. Met deze consultatie geeft het ministerie van Financiën geïnteresseerden de gelegenheid te reageren. Marktpartijen moeten voor 30 september 2011 hun reacties op de consultatieversie inzenden (zie onderstaande link).

Het ministerie van Financiën zal (mede) aan de hand van de ontvangen reacties een finale tekst van het wetsvoorstel vaststellen.

Op 11 november 2010 is door het Europese Parlement de AIFM-richtlijn goedgekeurd. Deze richtlijn is begin juli officieel afgekondigd met een implementatietermijn van twee jaar. De reikwijdte van de AIFM-richtlijn is zeer ruim en is van toepassing op alle beheerders van beleggingsinstellingen die niet kwalificeren als UCITS. Met UCITS wordt kort gezegd gedoeld op beleggingsinstellingen die zich richten op particuliere (retail) beleggers. Concreet betekent de komst van de AIFM-richtlijn dat vanaf 22 juli 2013 vele tot nu toe nog niet gereguleerde non-UCITS fondsen onder toezicht komen te staan. Voor vrijgestelde beheerders komt er een verlicht regime. Met non-UCITS fondsen worden alternatieve beleggingsfondsen bedoeld als hedge fondsen, private equity fondsen, vastgoed- en overige non-retail fondsen bedoeld.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel