Terug

Aanscherping toezicht op beloningsbeleid financiële ondernemingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

AFM en DNB gaan de komende maanden het toezicht op het beloningsbeleid aanscherpen. Dit krijgt zijn weerslag in het besluit beheerst beloningsbeleid dat het Ministerie van Financiën op 1 januari 2011 in werking wil laten treden. Dit regelt de bevoegdheden van de AFM. Daarnaast expliciteert het besluit de bestaande bevoegdheden van DNB en biedt het een basis voor DNB om nieuwe internationale regels zoals de Capital Requirement Directive III te implementeren.

AFM en DNB houden beide toezicht op beheerst beloningsbeleid. DNB en AFM zien erop toe dat van beloningen geen prikkels uitgaan die kunnen leiden tot het nemen van onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten. De AFM richt zich daarbij op de risico’s van het beloningsbeleid voor de zorgvuldige behandeling van klanten. DNB richt zich op alle risico’s van het beloningsbeleid die de soliditeit van de onderneming kunnen aantasten. Bij de uitoefening van het toezicht werken de AFM en DNB zoveel mogelijk samen.

Perverse beloningsprikkels worden wereldwijd gezien als één van de oorzaken van de financiële crisis. De principes voor beheerst beloningsbeleid die de AFM en DNB in mei 2008 hebben opgesteld waren de eerste stap in het toezicht op beloningen.

Beheerst beloningsbeleid vereist voor financiële ondernemingen
De regels gelden voor alle financiële ondernemingen in Nederland, dus banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners. Het beheerst beloningsbeleid heeft betrekking op alle personen binnen een onderneming, dus niet alleen voor bestuurders.

Wat doet de AFM?
De AFM voert momenteel gesprekken met een aantal financiële ondernemingen over hun beloningsbeleid. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar het beloningsbeleid van commerciële functies. De AFM zal daarnaast de komende tijd aandacht besteden aan de risico-analyse en de wijze waarop financiële ondernemingen hiermee aan de slag gaan.

Wat moeten financiële ondernemingen doen?
Financiële ondernemingen moet een aantal stappen zetten om tot een beheerst beloningsbeleid te komen.

  • Een financiële onderneming moet een risico-analyse uitvoeren. Dit houdt in dat de onderneming nagaat welke risico’s er van het beloningsbeleid uitgaan op de onzorgvuldige behandeling van klanten. Financiële ondernemingen hebben tot 1 januari 2011 de tijd om een risico-analyse uit te voeren en zonodig aanpassingen te doen aan het beleid.
  • Een financiële onderneming neemt maatregelen om de risico’s te mitigeren danwel te beheersen;
  • Een financiële onderneming moet een schriftelijk vastgelegd beloningsbeleid hebben. De risico-analyse en de maatregelen die worden genomen om de risico’s te beheersen vormen onderdeel van dit beleid;
  • Een financiële onderneming moet het beloningsbeleid openbaar maken.

Meer informatie

De AFM zal u de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van het beheerst beloningsbeleid via de website en de digitale nieuwsbrief van de AFM. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief via de volgende link AFM nieuwsbrieven en alertservice.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel