Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan A1B v.o.f.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 24 februari 2011: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 10 september 2010 een bestuurlijke boete van € 6.000 heeft opgelegd aan A1B v.o.f. (A1B) wegens niet-passend advies bij het aangaan van kredietbeschermingsverzekeringen. A1B is een financiële dienstverlener die bemiddelt in consumptieve kredieten en kredietbeschermingsverzekeringen. A1B heeft bij het adviseren van kredietbeschermingsverzekeringen niet voldoende informatie over haar cliënten heeft ingewonnen. Daarom is het niet duidelijk of het aangaan van de betreffende verzekeringen in het belang van de cliënt is geweest.

De AFM heeft (in het kader van de boeteoplegging) zes dossiers van A1B onderzocht. De onderzochte dossiers hebben betrekking op cliënten voor wie A1B van januari tot en met juli 2009 heeft bemiddeld in consumptieve kredieten met kredietbeschermingsverzekeringen. Kredietbeschermingsverzekeringen verzekeren de consument tegen terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden.

De boete is opgelegd omdat A1B in de onderzochte zes dossiers geen dan wel onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid en kennis en ervaring van haar cliënten met het oog op het aangaan van kredietbeschermingsverzekeringen. A1B heeft haar advies daarom ook niet op deze informatie kunnen baseren.

Naar het oordeel van de AFM heeft A1B hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Zij moeten daarom informatie over de cliënt inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast op de pagina in PDF formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel