Terug

Banken en verzekeraars stoppen met excessief tipgeld in belang van de klant

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De afgelopen maanden hebben aanbieders van hypotheken (banken en verzekeraars) tipgeldregelingen aangepast of afgeschaft. Dit concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een inventarisatie bij de grootste aanbieders. De AFM ziet dit als een positieve ontwikkeling en als een goede stap van de financiële sector om het klantbelang centraal te stellen en het vertrouwen van consumenten terug te winnen.

De AFM heeft afgelopen juni aanbieders gevraagd om hun tipgeldregelingen te heroverwegen en waar nodig aan te passen in de geest van de Leidraad Passende provisie (Persbericht tipgeld juni 2010). Aanbieders hebben hieraan gehoor gegeven en de tipgeldregelingen aangepast zodat voor consumenten de wijze en hoogte van de financiële vergoeding duidelijk is. Daarnaast hebben aanbieders ervoor gezorgd dat de hoogte van de vergoeding nu in verhouding staat tot de gemaakte kosten en geleverde inspanning van de tipgever.

Transparantie
Het is in het belang van de consument om op de hoogte te zijn wanneer een tipgever een vergoeding krijgt voor het doorgeven van zijn naw-gegevens. Aanbieders moeten ervoor zorgen dat consumenten kennis kunnen nemen van de hoogte en wijze van de vergoeding. Aanbieders hebben hier op verschillende manieren invulling aan gegeven. Zo worden er tekstvoorbeelden beschikbaar gesteld die de tipgever kan gebruiken als input voor zijn website of brochure. Daarnaast verplichten een aantal aanbieders tipgevers om de consument een formulier te laten ondertekenen, waarin de consument geïnformeerd wordt over de hoogte en wijze van vergoeding. Pas nadat dit formulier is ondertekend, kan de tipgever de vergoeding ontvangen.

Passendheid
De aanbieders uit de inventarisatie hebben de procentuele vergoedingen die afhankelijk zijn van de hoogte van de hypotheeksom afgeschaft. Aanbieders maken uitsluitend nog gebruik van een (passende) vaste vergoeding per tip. Wanneer bijvoorbeeld een vaste vergoeding van 100 euro per tip wordt betaald, kan eenvoudiger worden aangetoond dat er geen onwenselijke situaties ontstaan. De vergoedingen staan beter in verhouding tot de gemaakte kosten en geleverde inspanning van de tipgever. Dankzij de doorgevoerde wijzigingen sluiten tipgeldregelingen beter aan bij de Leidraad Passende provisie. De AFM verwacht dat door aanpassing van de tipgeldregelingen geen excessief tipgeld meer wordt betaald. Op deze manier wordt voorkomen dat een prikkel ontstaat die er toe leidt dat er niet in het belang van de klant wordt gehandeld.

Level playing field
Ten slotte wil de AFM marktpartijen oproepen om te melden wanneer tipgeldregelingen niet in het belang van de klant zijn. Hierdoor kan de AFM achterblijvende partijen aanjagen de tipgeldregelingen aan te passen en kan een level playing field worden gewaarborgd.

Zie voor meer informatie de Themapagina van Klantbelang Centraal op de website van de AFM.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel