Terug

AFM eist informatie voor consumenten over CIG Biodiesel B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

CIG Biodiesel moet meer informatie geven aan de consumenten die geld hebben geïnvesteerd in een project van deze onderneming. Doet CIG Biodiesel dit niet, dan moet ze 4.000 euro betalen voor iedere dag dat de informatie niet wordt verstrekt. De AFM heeft deze last onder dwangsom op 7 september 2010 opgelegd.

CIG Biodiesel, gevestigd in Hoofddorp, heeft geld aangetrokken van consumenten voor een project in Oostenrijk. Ze zegt het geld te investeren in een oliemolen en biodieselfabriek in Enns (Ennshafen) aan de Donau, Oostenrijk.

Naar aanleiding van berichten in de media over CIG Biodiesel is de AFM een onderzoek gestart naar CIG Biodiesel. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat CIG Biodiesel onrechtmatig handelt omdat essentiële informatie wordt achtergehouden voor de consumenten die geld hebben geïnvesteerd in dit project.
De AFM vindt dat de consumenten die hun geld aan CIG Biodiesel hebben gegeven te weinig informatie hebben gekregen. Daarom heeft de AFM aan CIG Biodiesel een last onder dwangsom opgelegd. CIG Biodiesel moet het volgende bekend maken op haar website en in een brief aan de betrokken consumenten:

  • De recente situatie met betrekking tot de (aankoop van de) grond waarop de oliemolen zal worden gesitueerd, in het bijzonder met betrekking tot de aanbetaling van de grond, de status van de koopovereenkomst van de grond en de gevolgen hiervan voor de aanbetaling;
  • De besteding van de emissieopbrengst van CIG Biodiesel van circa € 4 miljoen, alsmede een toelichting en overzicht van de gedane investeringen en uitgeleende gelden;
  • De afspraken die zijn gemaakt met de hypotheekverstrekker, tevens de grootste financier van het project, over de financiering;
  • De huidige stand van zaken met betrekking tot de subsidie- en kredietaanvragen.

De AFM acht bovengenoemde informatie van belang voor consumenten die geld hebben geïnvesteerd in dit project, zodat zij een besluit kunnen nemen over het uitoefenen van hun contractuele rechten en een betere inschatting kunnen maken van de haalbaarheid van het project van CIG Biodiesel.

Door het niet verstrekken van deze informatie verricht Biodiesel een oneerlijke handelspraktijk, zoals bedoeld in artikel 6:193b en artikel 6:193d van het Burgerlijk Wetboek. Dit levert een overtreding op van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.


Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel