Terug

AFM consulteert beleidsregel verhandelbaarheid

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Marktpartijen benaderen de AFM regelmatig met de vraag of een waardebewijs of deelnemingsrecht verhandelbaar is. Verhandelbaarheid is een essentieel onderdeel van de definitie van effect in artikel 1:1 Wft. Het antwoord op de vraag ‘verhandelbaar of niet’ bepaalt daardoor of het waardebewijs of deelnemingsrecht onder het kapitaalmarkt toezicht van de AFM valt.

De AFM merkt dat sommige marktpartijen gebruik maken van deze keuze om niet onder toezicht te staan of juist om onder het door hen gewenste toezichtregime te vallen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om beleggingsinstellingen, die zich ten onrechte profileren als open-end beleggingsinstelling.

Sinds de AFM in verschillende publicaties kenbaar heeft gemaakt welke voorwaarden aan een open-end beleggingsinstelling worden gesteld, signaleert de AFM dat een aantal partijen hun ‘open-end’ fondsen die niet aan de voorwaarden voldoen, trachten om te vormen tot een closed-end niet-verhandelbaar fonds.  Deze marktpartijen betogen dat het fonds niet verhandelbaar is op grond van juridische argumenten. Deze juridische argumenten doen vaak geen recht aan de economische werkelijkheid, omdat de gebruikte structuur toelaat dat het economische belang van het deelnemingsrecht wordt overgedragen aan een derde.

De AFM heeft een beleidsregel opgesteld om meer houvast te geven bij de beantwoording van de vraag naar de verhandelbaarheid. Deze beleidsregel wordt de komende zes weken geconsulteerd. U kunt het document hiernaast downloaden in PDF-formaat.

Wij zijn benieuwd naar uw commentaar hierop. Dat is welkom tot 15 november 2010 via mailadres: verhandelbaarheid@afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel