Terug

AFM beboet Wilgenhaege voor onvoldoende informatievergaring bij vermogensbeheer

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 24-01-2011: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 juni 2010 een bestuurlijke boete van € 12.000,- opgelegd aan Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. (Wilgenhaege). Wilgenhaege heeft individuele vermogens van cliënten beheerd, terwijl zij onvoldoende informatie had ingewonnen om de wijze van het beheer op te baseren. Daarom is het niet duidelijk of de wijze van beheer in het belang van de cliënt is geweest.

De AFM heeft zeventien dossiers van Wilgenhaege onderzocht uit de periode van 1 april 2008 tot 4 juni 2009. In alle zeventien dossiers zijn individuele vermogens van cliënten beheerd op grond van het beleggingsbeleid ‘behoudend beheer’.

In geen van de zeventien onderzochte dossiers is voldoende informatie ingewonnen over de risicobereidheid van de cliënt. In dertien van de zeventien onderzochte dossiers is onvoldoende informatie ingewonnen over de doelstellingen van cliënt. Met de ingewonnen informatie over risicobereidheid en de doelstellingen van deze cliënten is Wilgenhaege namelijk onvoldoende in staat geweest om vast te kunnen stellen dat de transacties waarop haar beheer betrekking had, voldeden aan de beleggingsdoelstellingen van de cliënt. 

In dertien van de zeventien onderzochte dossiers is onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van de cliënt. Met de ingewonnen informatie over de financiële positie van deze cliënten is Wilgenhaege namelijk onvoldoende in staat geweest om vast te kunnen stellen dat de transacties waarop haar vermogensbeheer betrekking had, van dien aard waren dat de betrokken cliënten de met hun doelstellingen samenhangende beleggingsrisico’s financieel konden dragen.

Hiermee heeft Wilgenhaege artikel 4:23, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze bepaling verplicht financiële ondernemingen die het individueel vermogen van cliënten beheren, om in het belang van de cliënt voldoende relevante informatie over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de betrokken cliënt in te winnen (klantprofiel). De financiële onderneming moet ervoor zorgen dat het advies mede is gebaseerd op de ingewonnen informatie.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel