Terug

AFM legt een boete op aan Multi Risk Verzekeringen voor illegale bemiddeling

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

UPDATE 27 juni 2011: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 oktober 2010 een bestuurlijke boete van € 13.950,- opgelegd aan Multi Risk Verzekeringen B.V., tevens handelend onder de naam Multi Risk & Management Groep, gevestigd te Hilversum. Naar aanleiding van signalen uit de markt is de AFM in september 2009 een onderzoek gestart bij Multi Risk Verzekeringen B.V. De AFM heeft vastgesteld dat Multi Risk Verzekeringen B.V. in de periode van 1 juli 2008 tot en met september 2009 heeft bemiddeld in verzekeringen en kredieten zonder te beschikken over de verplichte vergunning van de AFM.

Dit is een overtreding van de verbodsbepaling die stelt dat het verboden is in Nederland te bemiddelen zonder vergunning (artikel 2:80, eerste lid, Wft). De boete is gematigd van € 96.000,- tot € 13.950,-.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit is hiernaast in PDF-formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel