Terug

AFM en DNB publiceren Q&A over beboeten natuurlijke personen

Maatregel

De AFM en DNB hebben de mogelijkheid om bestuurlijke sancties (zoals boetes) op te leggen aan natuurlijke personen die feitelijk leiding hebben gegeven aan overtredingen die zijn begaan door rechtspersonen. Om tegemoet te komen aan vragen uit de markt, publiceren de AFM en DNB een Q&A op hun websites.

Toelichting
Wanneer een rechtspersoon een overtreding begaat, kunnen de AFM en DNB bestuurlijke sancties opleggen aan degenen die feitelijk leiding hebben gegeven aan die overtreding of daartoe opdracht hebben gegeven. Deze bevoegdheid tot het optreden tegen ‘feitelijk leidinggevers’ geldt voor overtredingen die hebben plaatsgevonden vanaf 1 juli 2009.

Omdat is gebleken dat er in de markt vragen bestaan over de bevoegdheid tot het optreden tegen feitelijk leidinggevers, is er een Q&A opgesteld. In die Q&A wordt ook ingegaan op het sinds 1 augustus 2009 geldende boetestelsel.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel