Terug

Sector in beeld: Uitkomsten Wta Bijdragemodel 2009

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) presenteert in het rapport “Sector in beeld” de volledige uitkomsten van het Wta Bijdragemodel 2009. Met het bijdragemodel hebben alle vergunninghoudende accountantsorganisaties informatie over zichzelf en over hun wettelijke controles verstrekt aan de AFM. Op die manier dragen zij bij aan effectief en efficiënt toezicht. Deze informatie is in dit rapport samengevat weergegeven.

In juni 2010 beschreef de AFM in een artikel al een aantal uitkomsten van het bijdragemodel.

De AFM gebruikt de informatie uit het bijdragemodel om kennis te verkrijgen over de individuele accountantsorganisaties en over de markt voor wettelijke controles als geheel. Daarbij kunnen in de loop van de jaren trends en best practices of benchmarks worden geïdentificeerd. Het bijdragemodel 2009 vormt daarvoor een startpunt; de informatie wordt waardevoller als het bijdragemodel vaker is ingevuld.

Halverwege november ontvangen alle Wta-vergunninghouders een uitnodiging om het bijdragemodel 2010 in te vullen.

     

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel