Terug

Nieuw hulpmiddel AFM voor pensioenadviseurs

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM wil pensioenadviseurs graag helpen om hun advisering nog beter te maken. Eerder dit jaar publiceerde de AFM daarom een elfdelige leidraad waarin de belangrijkste aandachtspunten voor een goed pensioenadvies aan de orde kwamen. Vanaf vandaag is er bovendien een handig digitaal hulpmiddel beschikbaar aan de hand waarvan adviseurs kunnen nagaan welke elementen belangrijk zijn voor een goed advies over tweede pijler-pensioencontracten.

Aan de hand van een aantal voorbeelden krijgen adviseurs de mogelijk aan te geven hoe zij met de betreffende situatie in de praktijk omgaan. Na iedere antwoord volgt een nadere uitleg over de specifieke casus en de aandachtspunten die van belang zijn bij soortgelijke dossiers. Wij nodigen alle pensioenadviseurs uit om de vragen via www.AFMvragentweedepijlerpensioenadvies.nl te beantwoorden.

We registreren alleen de generieke procentuele verdeling van de antwoorden over de verschillende vragen. We registreren niet wie dit artikel wel of niet opent. Ook de individuele antwoorden op de vragen worden niet geregistreerd.

Als u vragen heeft of geen digitale informatie van de AFM over tweedepijler pensioenadvisering wenst te ontvangen dan kunt u dat aan ons doorgeven via ondernemersloket@afm.nl.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel