Terug

Boete mei 2009 aan Randstad Holding N.V. als rechtsopvolgster van Vedior N.V. definitief

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM maakt op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 8 mei 2009 tot oplegging van een boete van € 96.000,- aan Randstad Holding N.V. als rechtsopvolgster van Vedior N.V. rechtens onaantastbaar is geworden. Tegen het besluit staat geen bezwaar of beroep meer open.

De AFM legde de boete op wegens het feit dat Vedior N.V. op 30 november 2007 niet onverwijld openbaar heeft gemaakt in gesprek te zijn met Randstad Holding N.V. over een overname door Randstad Holding N.V.

Op 15 juli 2009 is het boetebesluit conform artikel 1:97 Wft via een persbericht openbaar gemaakt. De tekst van dit besluit is op de website van de AFM geplaatst. Voor de volledige tekst verwijst de AFM naar het eerder op de website geplaatste besluit. Zie hiervoor de download aan de rechterkant van de pagina. Ook is daar de na het boetebesluit genomen beslissing op bezwaar opgenomen.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel