Terug

AFM: Let op bij beleggen in grond

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Consumenten krijgen bij een aanbod van een beleggingsobject in grond vaak een hoog positief rendement in het vooruitzicht gesteld. Dit zou behaald kunnen worden door te speculeren op een bestemmingsplanwijziging, bijvoorbeeld een wijziging van agrarische naar bouwgrond. In de meeste gevallen is het echter zeer onzeker of een dergelijk rendement gehaald kan worden. Dit constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek naar beleggingen in grond. In de afgelopen tijd zijn diverse maatregelen genomen tegen aanbieders van en bemiddelaars in deze beleggingsobjecten.

Advies aan consumenten
De AFM raadt consumenten die overwegen om in grond te investeren aan om vooraf goed onderzoek te doen. Daarbij kan in ieder geval rekening worden gehouden met het volgende: 

  • Aanbieders van beleggingen in grond (beleggingsobjecten) kunnen vrijgesteld zijn van de vergunningplicht, bijvoorbeeld door het aanbieden van investeringen van meer dan 50.000 euro. Ook als er sprake is van een vrijstelling gelden er bepaalde plichten. Zo moet de vrijgestelde aanbieder bij zijn aanbod in alle reclame-uitingen en documenten vermelden dat hij niet vergunningplichtig is en niet onder toezicht staat van de AFM. Op die manier zijn beleggers op de hoogte dat ze investeren in een product waarop geen toezicht vooraf van de AFM is. Tot op heden heeft de AFM geen vergunning verleend aan een aanbieder van beleggingen in grond (beleggingsobjecten).
  • Ook indien een belegger te maken heeft met een aanbieder of bemiddelaar met een AFM-vergunning, neemt dat niet de risico’s weg die de belegger loopt bij een investering in een beleggingsobject, zoals grond.
  • De prijs die de consument betaalt voor de grond is vaak een stuk hoger dan de prijs die de verkoper heeft betaald. Die betaalt vaak de veel lagere, huidige marktwaarde van de grond. Voor consumenten is het daarom van belang zelf goed onderzoek te doen om te bepalen of de gevraagde prijs marktconform is. Bij het Kadaster kan men gegevens opvragen, zoals recente verkoopprijzen van de grond die wordt gekocht.
  • De in het vooruitzicht gestelde hoge winst op de belegging in grond is gebaseerd op een mogelijke bestemmingsplanwijziging. De kans dat dit gebeurt, is zeer ongewis. Ook hier is goed onderzoek van belang om zelf het risico dat een bestemmingsplanwijziging uitblijft, goed te kunnen inschatten.
  • In het vooruitzicht gestelde rendementen bieden geen garantie voor toekomstige opbrengsten. In meerdere gevallen heeft de AFM geconstateerd dat de in het vooruitzicht gestelde rendementen onrealistisch hoog zijn. Kijk daarom goed waarop de prognoses zijn gebaseerd, vraag ook naar negatieve scenario’s en risico’s als deze niet in de brochures of op de website staan en bedenk dat in het algemeen geldt dat een hoger rendement een hoger risico met zich meebrengt. Vraag ook naar de mogelijke kosten die met de inleg worden betaald.

Beleggingsobjecten
Deze investeringen in landbouw-, bos- of bouwgrond kunnen zogeheten beleggingsobjecten zijn, als beleggers een rendement in het vooruitzicht wordt gesteld en de grond wordt beheerd door een ander dan de belegger zelf. Beleggingsobjecten mogen aan beleggers worden aangeboden als de AFM een vergunning heeft verleend aan de aanbieder van deze beleggingen of indien er een vrijstelling van toepassing is.

Voorgaande persberichten
Op 2 december 2008 heeft de AFM al eerder aandacht gevraagd voor investeringen in grond die als beleggingsobjecten worden aangeboden aan consumenten (zie link rechtsboven op pagina). Op 20 juli 2009 heeft de AFM eveneens aangegeven dat vanwege het zeer hoge risico van beleggingsobjecten, zoals grondbeleggingen, intensief toezicht nodig is (zie link rechtsboven op pagina).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel