Terug

AFM legt een bestuurlijke boete op aan B.A.G.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 december 2009 een bestuurlijke boete van € 6.000 opgelegd aan B.A.G. B.V. (BAG) wegens het onvoldoende inwinnen van informatie bij het adviseren over beleggingsverzekeringen. Daardoor zijn geen passende adviezen verstrekt aan consumenten. De Wet op het financieel toezicht verplicht tot zorgvuldige dienstverlening aan cliënten (artikel 4:23 Wft). De AFM onderzocht in totaal dertien adviezen.

BAG is een financiële dienstverlener, die cliënten adviseert over beleggingsverzekeringen. De AFM heeft de bestuurlijke boete opgelegd omdat BAG in de periode van april 2007 tot en met april 2008 met betrekking tot alle onderzochte adviezen onvoldoende informatie heeft ingewonnen.

BAG stelde dat het van te voren een onderzoek naar een beperkte, homogene doelgroep had gedaan, waarbij de door haar gegeven adviezen dus nauwelijks van elkaar zouden hoeven afwijken. Naar het oordeel van de AFM ontslaat dat BAG niet van haar verplichting om een op de cliënt toegesneden advies te geven en daartoe de benodigde informatie te vergaren. Deze informatie is nodig om een advies te kunnen geven dat past bij de specifieke situatie van de klant.

Doordat onvoldoende informatie is ingewonnen, kan in de onderzochte gevallen niet afdoende worden vastgesteld of het product aansluit bij de specifieke situatie van de klant. Ook op basis van de wel ingewonnen informatie heeft de AFM niet kunnen vaststellen waarom het product is geadviseerd.

Het besluit van de AFM is definitief en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De volledige beschikking kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per gesprek).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Het streven van de AFM is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel