Terug

AFM: Eerste bijdragemodel geeft inzicht in markt

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Eind 2009 heeft de AFM voor het eerst het Wta Bijdragemodel toegepast in het doorlopend toezicht op accountantsorganisaties. De uitkomsten van dit bijdragemodel geven inzicht in de gehele markt voor wettelijke controles in Nederland.

Deze marktgegevens kunnen dienen als een benchmark. Hoewel nog niet alle accountantsorganisaties alle gegevens kunnen aanleveren, beschouwt de AFM het bijdragemodel als een nuttig toezichtinstrument. Daarom zal de AFM het bijdragemodel in 2010 opnieuw gebruiken in het doorlopend toezicht op accountantsorganisaties.

Het bijdragemodelĀ is een vragenlijst waarmee accountantsorganisaties informatie over zichzelf en over hun wettelijke controles verstrekken aan de AFM. Op die manier dragen zij bij aan effectief en efficiĆ«nt toezicht. De AFM gebruikt de informatie uit het bijdragemodel om kennis te verkrijgen over de individuele accountantsorganisaties en over de markt voor wettelijke controles als geheel.

Bijdragemodel 2010
De AFM verwacht medio dit jaar een volledig verslag te publiceren van de uitkomsten van het bijdragemodel. Eind 2010 zal het bijdragemodel weer worden toegepast in het toezicht op accountantsorganisaties. De informatie uit het bijdragemodel 2010 en ook vooral de ontwikkelingen ten opzichte van 2009 worden gebruikt bij de risicoanalyses waarop de AFM haar planning van toezicht- en themaonderzoeken bepaalt.

Lees hier het volledige artikel:


Dit artikel is gepubliceerd in Accountancynieuws Nr.12.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel