Terug

Tarieven toezicht AFM vastgesteld

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het ministerie van Financiën heeft de tarieven voor het doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het jaar 2010 onlangs vastgesteld. De vaststellingsregeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant en is ook te vinden op de website van de AFM. Vanaf eind juli verstuurt de AFM de individuele rekeningen aan de financiële ondernemingen.

Zoals gebruikelijk zijn alle betrokken branche- en vertegenwoordigende organisaties in de aanloop naar de vaststelling van de tarieven geconsulteerd. De tarieven worden bepaald aan de hand van de begroting van de AFM van het betreffende jaar en de eventuele exploitatieverschillen van het vorige jaar.

Prioriteiten 2010
De AFM heeft in haar begroting over 2010 een aantal prioriteiten gesteld. Na inventarisatie van de belangrijkste risico’s op de financiële markten heeft de AFM  gekozen voor acht thema’s die prioriteit krijgen in het toezicht. Drie speerpunten betreffen het toezicht op de financiële dienstverlening: productaanbieders moeten de klant centraal stellen, de kwaliteit van financiële dienstverlening dient beter te worden en de hoogte en risico’s van pensioenen transparanter.

Verder krijgt de aanpak van zware schendingen van de integriteit prioriteit. In het toezicht op kapitaalmarkten heeft de AFM specifiek gekozen voor de ontwikkeling van het toezicht op internationale handelsplatformen, de verhoging van de kwaliteit van financiële informatie (onder meer jaarverslagen en prospectussen) en de verbetering van de zichtbaarheid van de aanpak van marktmisbruik. Tot slot focust de AFM op de kwaliteit van Europees toezicht.

De AFM houdt op circa 14.000 financiële instellingen toezicht met een begroting van circa 72 miljoen euro. Circa tweederde van de lasten worden via de heffingensystematiek per sector doorberekend aan de instellingen onder toezicht, waarbij iedere categorie betaalt voor zijn eigen toezicht. De overige lasten worden gedragen door een overheidsbijdrage.

U kunt de volledige regeling van het ministerie van Financiën lezen in de Staatscourant. Meer over de beoogde herziening van de bekostigingssystematiek door het ministerie van Financiën vindt u op de website van het ministerie van Financiën.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel