Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan De Vestelier financiële diensten V.O.F.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 22 juni 2010 een last onder dwangsom opgelegd aan: De Vestelier financiële diensten V.O.F. (De Vestelier), gevestigd op het adres Laan door de Veste 1, 5708 ZZ te Helmond. De last onder dwangsom is opgelegd, omdat De Vestelier niet voldaan heeft aan de informatieverzoeken van de toezichthouders van de AFM. De Vestelier is om informatie verzocht, om te kunnen vaststellen of en in hoeverre De Vestelier voldoet aan haar zorgplicht jegens cliënten overeenkomstig artikel 4:23 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en of er sprake is van een beheerste en integere bedrijfsvoering (artikel 4:15 Wft).

De Vestelier heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. De verzochte informatie moet nog steeds aan de AFM worden geleverd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel