Terug

AFM beboet Lancelot voor onvoldoende informatievergaring bij vermogensbeheer

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 15 juli 2010 waarbij de AFM aan Lancelot Vermogensbeheer B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 15 juli 2010 een bestuurlijke boete van € 6.000,- opgelegd aan Lancelot Vermogensbeheer B.V. (Lancelot). Lancelot heeft individuele vermogens van cliënten beheerd, terwijl zij onvoldoende informatie had ingewonnen om de wijze van het beheer te kunnen bepalen. Daarom is het niet duidelijk of de wijze van beheer in het belang van de cliënt is geweest.

De AFM heeft tien dossiers van Lancelot onderzocht uit de periode van 1 april 2008 tot 5 oktober 2009. In alle tien de dossiers werd belegd met deels geleend geld.

In geen van de tien onderzochte dossiers is voldoende informatie ingewonnen over de doelstellingen en de risicobereidheid van de cliënt. Daardoor heeft Lancelot onvoldoende kunnen vaststellen dat de transacties waarop haar beheer betrekking had, voldeden aan de beleggingsdoelstellingen van de betrokken cliënten.

In vier van de tien onderzochte dossiers is onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van de cliënt. Daardoor heeft Lancelot onvoldoende kunnen vaststellen dat de transacties waarop haar beheer betrekking had van dien aard waren dat de betrokken cliënten de met hun doelstellingen samenhangende beleggingsrisico’s financieel konden dragen.

In zes van de tien onderzochte dossiers is onvoldoende informatie ingewonnen over de kennis en ervaring van de cliënt. Daardoor heeft Lancelot onvoldoende kunnen vaststellen dat de transacties waarop haar beheer betrekking had van dien aard waren dat de betrokken cliënten, gezien hun kennis en ervaring, konden begrijpen welke beleggingsrisico’s aan de transacties of aan het beheer van hun portefeuille verbonden waren.

Hiermee heeft Lancelot artikel 4:23, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze bepaling verplicht financiële ondernemingen die het individueel vermogen van cliënten beheren, om in het belang van de cliënt voldoende relevante informatie over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de betrokken cliënt in te winnen (het klantprofiel). De financiële onderneming moet ervoor zorgen dat het advies mede is gebaseerd op de ingewonnen informatie.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel