Terug

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor niet-passend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 8 juli 2010 waarbij de AFM aan Krediethuis B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 juli 2010 een bestuurlijke boete van € 6.000,-- opgelegd aan Krediethuis B.V. (Krediethuis), voor niet-passend advies bij het aangaan van beleggingsverzekeringen en kredietbeschermers (overlijdensrisicoverzekeringen). Het is niet duidelijk of het aangaan van deze verzekeringen in het belang van de consumenten is geweest.

De AFM onderzocht in totaal tien dossiers uit de periode 1 januari 2009 tot 3 juni 2009. Krediethuis heeft in de tien onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van consumenten. Krediethuis heeft daardoor de adviezen niet mede op deze informatie kunnen baseren. Daarnaast heeft Krediethuis in vier dossiers geen rekening gehouden met de gegevens die Krediethuis wel had geïnventariseerd.

Naar het oordeel van de AFM heeft Krediethuis hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Krediethuis moet daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.
 
Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige boetebesluit kunt u hiernaast in PDF downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel