Terug

Spaarrente en inflatie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Toen de kredietcrisis in 2007 uitbrak kozen veel huishoudens voor de zekerheid van een spaarrekening (deposito) met een vaste looptijd. De omvang van het door huishoudens op deposito’s gestalde vermogen bereikte een hoogtepunt in het laatste kwartaal van 2008 toen er voor bijna 100 miljard euro op deposito was gezet.

De depositorente stond eind 2008 en begin 2009 aanzienlijk hoger dan nu, een jaar later. Voor een deposito met een looptijd van 1 jaar werd eind 2008 gemiddeld rond de 4,7% rente betaald terwijl er eind 2009 rond de 2,5% werd betaald, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Dit betekent een aanzienlijke afname van het rendement, gekeken puur naar ontvangen rente.

Gevolgen reëel rendement
De vraag is nu of de gedaalde spaarrente voor de consument ook een afname betekent van het reëel rendement, het rendement dat over blijft nadat gecorrigeerd is voor inflatie. Sinds het laatste kwartaal van 2008 is de inflatie fors afgenomen. In oktober 2008 was de inflatie 2,8%, in november 2009 was de inflatie gedaald naar 1,0%. Kijkend naar het verschil tussen wat aan depositorente wordt ontvangen (grijze lijn) en de inflatie is te zien dat er een dip in reëel rendement (zwarte lijn) was in 2009. Op dit moment is het reëel rendement echter weer op een in de afgelopen jaren niet ongebruikelijk niveau, tussen de 1% en 2%. Een daling van ruim 2%-punt in de spaarrente wordt vrijwel ongedaan gemaakt door een daling van de inflatie en is nauwelijks terug te zien in het reëel rendement.

Verwachting in 2010
Door overheidsinvesteringen en de aantrekkende economie, is de verwachting dat de inflatie in 2010 gaat stijgen. Het is voor consumenten belangrijk deze verwachting mee te nemen in de keuze voor welke termijn zij een eventueel nieuw deposito aangaan. Tussentijds aanpassen van een deposito (vastgezet spaargeld) is immers vaak niet mogelijk of zeer kostbaar.

grafiek over de rentestand over een periode van 6 jaar

Bron: DNB

Dit is een bewerking van een stuk dat eerder verscheen in Economisch Statistische Berichten (ESB) 18 december 2009.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel