Terug

AFM kiest acht speerpunten in 2010

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM besteedt in 2010 extra aandacht aan acht specifieke thema’s. Deze speerpunten krijgen dit jaar extra aandacht in het gedragstoezicht. Voor alle sectoren waarop de AFM toezicht houdt geldt dat de lat omhoog gaat. “Het is aan alle marktpartijen in de financiële wereld om het beter te gaan doen, in het belang van eerlijke en efficiënte kapitaalmarkten en van een zorgvuldige behandeling van de consument”, aldus AFM-bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst in het voorwoord van de begroting over 2010.

Thema’s 2010
Na inventarisatie van de belangrijkste risico’s op de financiële markten heeft de AFM  gekozen voor acht thema’s die prioriteit krijgen in het toezicht. Drie speerpunten betreffen het toezicht op de financiële dienstverlening: productaanbieders moeten de klant centraal stellen, de kwaliteit van financiële dienstverlening dient beter te worden en de hoogte en risico’s van pensioenen transparanter.

Verder krijgt de aanpak van zware schendingen van de integriteit prioriteit. In het toezicht op kapitaalmarkten heeft de AFM specifiek gekozen voor de ontwikkeling van het toezicht op internationale handelsplatformen, de verhoging van de kwaliteit van financiële informatie (onder meer jaarverslagen en prospectussen) en de verbetering van de zichtbaarheid van de aanpak van marktmisbruik. Tot slot focust de AFM op de kwaliteit van Europees toezicht.

Kosten
De totale kosten voor 2010 van de AFM bedragen 78 miljoen euro. Dit is nagenoeg gelijk aan de begroting van 2009, waarin de totale kosten werden geraamd op 77,6 miljoen euro. De definitieve realisatie in 2009 wordt in het jaarverslag 2009 bekendgemaakt. In de begroting
voor 2010 zijn de kosten voor een aantal nieuwe taken – zoals het toezicht op credit rating agencies -  verwerkt ten opzichte van de begroting 2009. De ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben hun instemming gegeven aan de begroting.

U kunt alle plannen van de AFM in 2010 en het volledige overzicht van de begroting inzien via de link hiernaast. Ook kunt u daar het voorwoord downloaden.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel