Terug

AFM legt boete op aan Homburg Capital B.V. voor beleggingsadvies zonder vergunning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 december 2010 een bestuurlijke boete van € 192.000, - opgelegd aan Homburg Capital B.V. (Homburg). Homburg heeft een vergunning waarmee zij wel orders mag uitvoeren voor cliënten, maar deze cliënten niet van advies mag voorzien (“execution only”). De AFM heeft echter geconstateerd dat Homburg wel geadviseerd heeft over financiële instrumenten, zonder de vereiste vergunning van de AFM.

Aan de hand van geluidsopnames van telefoongesprekken tussen Homburg en cliënten, heeft de AFM vastgesteld dat Homburg in de periode van september 2008 en november tot en met december 2009 beleggingsadvies heeft verleend aan cliënten. Dit werd geconstateerd in 6 van de 22 beluisterde relevante gesprekken*. 

In deze één op één gesprekken werden aanbevelingen gedaan om een cliënt over te halen een specifiek financieel instrument van Homburg te kopen, dan wel een cliënt geïnteresseerd te krijgen in de aanschaf of verkoop van een specifiek financieel instrument. In de gesprekken werd een aantal keer een product expliciet aanbevolen als passend bij de cliënt. Op deze wijze heeft Homburg geadviseerd in financiële instrumenten. Hiervoor heeft zij geen vergunning, waardoor zij in strijd met artikel 2:96, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft gehandeld.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit is hiernaast te downloaden als PDF-bestand. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.


* Relevant in de zin dat er geen sprake was van interne gesprekken, voicemail berichten of gesprekken waarin uitsluitend een brochure werd opgevraagd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel