Terug

AFM legt een boete op aan de heer B.J.G. Baars voor marktmanipulatie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 12 maart 2012: Bij rechterlijke uitspraak van 17 november 2011 is de bestuurlijke boete opgelegd bij besluit van de AFM van 19 oktober 2010 gematigd tot €10.000. Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 19 oktober 2010 een bestuurlijke boete van €24.000,-- opgelegd aan de heer B.J.G. Baars. De heer Baars heeft naar het oordeel van de AFM het verbod op marktmanipulatie overtreden. De volgende feiten en omstandigheden zijn voor dat oordeel van belang geweest.

De heer Baars heeft van 1 januari 2008 tot en met 30 maart 2009 in de fondsen Qurius N.V. (Qurius) en Tie Holding N.V. (Tie) zeer regelmatig 1 aandeel gekocht, vaak ook op het einde van de handelsdag. In 76% van de transacties die hij in het fonds Qurius verichtte en in 80% van de transacties die hij verrichtte in het fonds Tie, heeft hij hiermee een verhoging van de (slot)koers veroorzaakt. Uit verklaringen van de heer Baars bleek dat zijn opzet er ook expliciet op was gericht om met deze wijze van handelen de koers van deze fondsen te verhogen. Dat dit zijn opzet was, wordt naar het oordeel van de AFM ook ondersteund door andere omstandigheden. Zoals het feit dat hij in een groot aantal gevallen voor dan wel na zijn transacties enthousiasmerende berichten over de twee fondsen heeft geplaatst op het internet.

Naar het oordeel van de AFM heeft de heer Baars hiermee in strijd gehandeld met artikel 5:58, eerste lid,onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze bepaling verbiedt partijen die actief zijn op de financiële markten om de markt te manipuleren.

De AFM heeft de boete gematigd van €96.000,-- naar €24.000,--.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden als PDF-bestand. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel