Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Zeker Zanen B.V. voor onvoldoende informatievergaring bij pensioenadvisering

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 juli 2010 een bestuurlijke boete van € 6.000,- opgelegd aan Zeker Zanen B.V. (Zeker Zanen). Zeker Zanen is een financiëledienstverlener die adviseert op het gebied van pensioenen. De AFM heeft geconstateerd dat Zeker Zanen in de periode januari 2008 tot en met juli 2009 aan drie werkgevers een bepaald pensioenproduct heeft aanbevolen, terwijl Zeker Zanen in twee dossiers onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, de risicobereidheid, de doelstellingen en de kennis en ervaring van de werkgever. In het derde dossier heeft Zeker Zanen onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie en de risicobereidheid van de werkgever. Doordat onvoldoende informatie was ingewonnen, heeft Zeker Zanen in de drie onderzochte dossiers haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren.

Hiermee heeft Zeker Zanen artikel 4:23, lid 1, van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze wet verplicht financiële ondernemingen die een cliënt adviseren onder meer om in het belang van de cliënt en voor zover redelijkerwijs relevant voor het advies, informatie in te winnen over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de cliënt. De financiële onderneming dient er zorg voor te dragen dat het advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de in te winnen informatie.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel