Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 december 2009 een bestuurlijke boete opgelegd van € 6.000, - aan Kristal Advies. De boete is opgelegd omdat Kristal Advies, als bemiddelaar in hypothecair krediet, zich er niet van heeft vergewist dat een onderbemiddelaar, waarmee zij ging samenwerken, over een vergunning beschikte.

Op grond van artikel 4:92, eerste lid, onder c, juncto artikel 4:94, eerste lid, Wft gaat een bemiddelaar die voor de eerste maal door tussenkomst van een onderbemiddelaar een overeenkomst aangaat inzake een financieel product, pas daartoe over nadat hij zich ervan heeft vergewist dat de onderbemiddelaar over een vergunning beschikt (als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, Wft) en dat aan de onderbemiddelaar geen verbod (als bedoeld in artikel 1:58, tweede lid, of artikel 4:4, eerste lid, Wft) is opgelegd.
Kristal Advies heeft aangegeven niet te hebben onderzocht of de onderbemiddelaar over een vergunning beschikte. Hiermee heeft Kristal Advies artikel 4:92, eerste lid, onder c, juncto artikel 4:94, eerste lid, Wft overtreden.

Kristal Advies heeft tegen het boetebesluit bezwaar ingediend. Per brief van 18 maart 2010 heeft de AFM het bezwaar van Kristal Advies niet ontvankelijk verklaard, omdat het bezwaar bij de AFM te laat was binnengekomen en Kristal Advies geen verschoonbare termijnoverschrijding kon aantonen. Hiertegen heeft Kristal Advies geen beroep ingediend bij de rechtbank. Dit betekent dat de beschikking tot boeteoplegging inmiddels in rechte onaantastbaar is geworden.

Nu geen bezwaar of beroep meer mogelijk is tegen het besluit, is de boete definitief geworden. Het volledige boetebesluit en de beslissing op bezwaar zijn hiernaast in PDF formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).
 
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel