Terug

AFM legt een bestuurlijke boete op aan Global Marketing Solutions

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 12 december 2011: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 juni 2010 een bestuurlijke boete van € 6.000,- opgelegd aan Global Marketing Solutions B.V. (GMS). GMS is een verbonden bemiddelaar in beleggingsobjecten (teakhout). De AFM heeft aan GMS een boete opgelegd wegens het onvoldoende inwinnen van informatie bij het adviseren over beleggingsobjecten. Daardoor zijn geen passende adviezen verstrekt aan consumenten.

De AFM onderzocht in totaal 12 dossiers uit de periode 1 oktober 2008 tot 1 april 2009. GMS heeft in de 12 onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen met betrekking tot de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van klanten. GMS heeft daardoor haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren. Daarnaast heeft GMS in 4 van de 12 dossiers geen rekening gehouden met de vastgelegde wens van klanten dat zij slechts met een bepaald percentage van hun vermogen wensen te participeren. GMS heeft daardoor haar advies niet mede gebaseerd op de wel ingewonnen informatie bij klanten.

Naar het oordeel van de AFM heeft GMS hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Zij moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hier downloaden.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).
 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel