Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan dBa Advies B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 19 januari 2011: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 augustus 2010 een bestuurlijke boete van € 6.000,- opgelegd aan dBa Advies B.V. (dBa). DBa is een financiëledienstverlener die adviseert op het gebied van pensioenen. De AFM heeft aan dBa een boete opgelegd wegens het niet, dan wel onvoldoende, inwinnen van informatie bij het adviseren over pensioenproducten. Daardoor zijn geen passende adviezen verstrekt aan cliënten.

De AFM heeft geconstateerd dat dBa in de periode april 2008 tot en met december 2008 aan drie werkgevers een bepaald pensioenproduct heeft aanbevolen, terwijl dBa in de drie dossiers geen dan wel onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, de doelstellingen, de risicobereidheid en de kennis en ervaring van de werkgever.

Doordat geen, dan wel onvoldoende, informatie is ingewonnen, heeft dBa in de drie onderzochte dossiers haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren.

Hiermee heeft dBa artikel 4:23, eerste lid onderdelen a en b van de Wet op het financieel toezicht overtreden. Deze wet verplicht financiële ondernemingen die een cliënt adviseren onder meer om in het belang van de cliënt en voor zover redelijkerwijs relevant voor het advies, informatie in te winnen over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de cliënt. De financiële onderneming dient er zorg voor te dragen dat het advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de in te winnen informatie.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel