Terug

AFM waarschuwt tegen PBBC Finance

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

AFM waarschuwt tegen PBBC Finance, tevens handelend onder de naam Mali Amoh Finance, Mali Amoh en Surin Financing (“PBBC”). De AFM vermoedt dat achter bovengenoemde partijen één en dezelfde (rechts)persoon/organisatie zit.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen van krediet van bovengenoemde aanbieder(s). De AFM is van oordeel dat deze aanbieder in Nederland kredieten heeft aangeboden dan wel aanbiedt zonder dat hij daartoe beschikt over een vergunning dan wel onder een vrijstelling valt. De AFM heeft van consumenten meldingen ontvangen dat zij via PBBC aanbiedingen hebben gekregen om een krediet af te sluiten. Het in Nederland aanbieden van krediet zonder dat een instelling beschikt over een vergunning dan wel is uitgezonderd van de vergunningplicht, levert een overtreding op van artikel 2:60, Wet op het financieel toezicht.

De bovengenoemde partij gebruikt bij het aanbieden van krediet onder andere de volgende gegevens:
Faxnummers: 087-7849578 en, 0704-00768
E-mailadressen: pbbcfinance@aol.com
Namen: Arie Toet, Jeanine Russ, Chason Leever, Roger F. Hue

De AFM raadt consumenten aan, die met een instelling of persoon zaken willen doen, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. De AFM raadt consumenten tevens dringend aan om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen voordat men in zee gaat met een partij om een lening af te sluiten. Het is niet verstandig om een verzekeringspremie te betalen voordat de consument de aangeboden lening heeft ontvangen. De AFM adviseert consumenten extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen, zoals gmail, lavabit en hotmail alsmede bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis faxnummers die vaak beginnen met de cijfers ‘084’of ‘087’.

Op www.afm.nl/waarschuwingslijsten toont de AFM twee waarschuwingslijsten:

  1. De waarschuwingslijst AFM. Hier staan instellingen en personen die geen vergunning hebben terwijl ze die volgens de wet wel zouden moeten hebben. Ook staan er instellingen die geen prospectus uitgeven bij hun effecten, terwijl ze dat wel zouden moeten doen volgens de wet.
  2. De waarschuwingslijst buitenland. Hier staan instellingen waartegen buitenlandse toezichthouders hebben gewaarschuwd.

Consumenten kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Het streven van de AFM is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel