Terug

Consultatie nieuwe voorstellen hypotheken ter bescherming consument

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft nieuwe voorstellen ontwikkeld voor de verstrekking van hypotheken. Deze vindt de AFM noodzakelijk om consumenten te beschermen tegen te grote betalingsrisico’s bij de financiering van hun woning. Zij stelt daarom voor de bestaande inkomensnorm (Gedragscode Hypothecaire Financieringen) op onderdelen aan te passen. Ook voorzien de plannen in een nieuwe schuldrichtlijn, waarbij in het advies over een hypotheek ook de maximaal gewenste verhouding tussen de schuld en de waarde van de woning wordt meegenomen.

Dat staat in het consultatiedocument ‘Toetskader hypothecaire kredietverlening’ dat de AFM heeft gepubliceerd. Alle betrokkenen worden uitgenodigd om de komende zes weken hun mening te geven over de voorstellen. Dit kan via het e-mailadres: toetsingskaderhypotheken@afm.nl. Naar aanleiding van de reacties op het consultatiedocument zal de AFM het definitieve toetskader vaststellen.

De AFM vindt het noodzakelijk om nieuwe richtlijnen op te stellen in het licht van te ruime kredietverstrekking in de afgelopen jaren en de ontwikkelingen op de huizenmarkt. Schulden die hoger zijn dan de waarde van de woning vormen, in het bijzonder bij huizenprijsdalingen, een risico op restschuld wanneer een woning (gedwongen) moet worden verkocht.

Voorstellen

De nieuwe schuldrichtlijn gaat uit van een maximale schuld van 100 procent van de aankoopwaarde van een woning. Daar kan van worden afgeweken als er bijvoorbeeld sprake is van vermogen, verbouwingen die leiden tot een hogere waarde van de woning of een hypotheek die gezien de inkomensnorm laag is. Ook een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kan meer dan 100 procent bedragen.

Om rekening te houden met de kwetsbare woningmarkt, stelt de AFM een overgangsmaatregel voor. Die houdt in dat meer dan 100 procent van de aankoopwaarde kan worden geleend, mits deze top binnen vijf jaar tot zeven jaar wordt afgelost. Deze maatregel wordt na twee jaar geëvalueerd.

De bestaande inkomensnorm op basis van de GHF moet in de voorstellen van de AFM op een aantal punten worden verbeterd. Zo moet er rekening gehouden gaan worden met de gezinssamenstelling (wel of geen kinderen) en moet de huidige uitzonderingsmogelijkheid worden ingeperkt tot een viertal specifieke situaties.

Daarnaast stelt de AFM voor om bij consumptief krediet, net als bij de GHF-norm, de hypotheeklast mee te wegen als ware het een annuïtaire hypotheek en niet langer de werkelijke woonlast. Dat beperkt het risico dat kredieten in combinatie met een hypotheek eveneens tot te hoge schulden kunnen leiden.

Advies aan de consument
De AFM doet de voorstellen voor nieuwe hypotheken. Maar ook bestaande hypotheken kunnen een risico op restschuld met zich meebrengen. Dit geldt in het bijzonder voor aflossingsvrije hypotheken. Consumenten met een lopende hypotheek wordt aangeraden om nader te bekijken of hun huidige situatie wellicht vraagt om maatregelen, bijvoorbeeld extra aflossen bij een schuld die meer bedraagt dan de waarde van de woning.

Voor consumenten die een hypotheek willen afsluiten of oversluiten, heeft de AFM een interactieve checklist ontwikkeld. Daarmee kan men bekijken of de hypotheekadviseur alles wat aan de orde zou moeten komen heeft besproken. De checklist geeft geen oordeel over de inhoud van het hypotheekadvies. De kans op een juist advies wordt groter naarmate het adviesproces beter is verlopen.
De checklist kan men vinden op www.checklisthypotheekgesprek.nl


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Het streven van de AFM is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel