Terug

Mededeling AFM over ontwikkelingen DSB

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft vastgesteld dat de noodregeling ten aanzien van DSB Bank is aangevraagd en goedgekeurd.

In de komende periode, waarin de activiteiten worden afgebouwd, zullen klanten van DSB kritisch moeten kijken naar te bespreken oplossingen. Er moet niet alleen aandacht zijn voor mensen met (dreigende) betalingsproblemen maar ook voor (andere) mensen ten opzichte van wie DSB de zorgplicht niet goed is nagekomen.

De AFM gaat verder met de lopende onderzoeken. Dit betreft onderzoek naar vooral koopsompolissen. Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van de op 1 juli 2008 geïntroduceerde zorgplicht voor deze producten. Ook de resultaten van onderzoek naar kredietverlening hebben dit onderzoek gevoed.

De AFM doet tevens samen met DNB onderzoek naar de rol van huidige en voormalige bestuurders van DSB Bank. De minister van Financiën heeft hierover ook een mededeling gedaan.

Bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst heeft besloten niet betrokken te zijn bij het onderzoek naar de (voormalige) bestuurders en de besluitvorming hierover. Dit om iedere schijn van vooringenomenheid te voorkomen, gezien het feit dat hij in het verleden nauw samenwerkte met enkelen van hen.

de Nederlandsche Bank
Veelgestelde vragen over de DSB Bank
Noodregeling van kracht voor DSB Bank N.V. 
DNB activeert depositogarantiestelsel voor DSB Bank N.V.

Ministerie van Financiën

Noodregeling voor DSB
Onafhankelijk onderzoek naar DSB Bank
Persbericht Minfin na uitspraak faillissement van DSB Bank NV

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel