Terug

Brochure ING Toprekening niet misleidend, maar onvoldoende duidelijk

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De informatieverstrekking over de ING Toprekening van ING was niet misleidend, maar onvoldoende duidelijk. Dit heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek vastgesteld. De AFM beoordeelde de brochure naar aanleiding van vele klachten van consumenten die bij de AFM waren binnengekomen.

ING had eind 2008 naar het oordeel van de AFM in de brochure voor deze spaarrekening duidelijker moeten aangeven dat de spaarrente na een half jaar afhankelijk zou worden van de marktrente. Consumenten klaagden dat zij door de brochure de indruk kregen dat de rente op 4 procent zou worden vastgesteld. In werkelijkheid kwam de rente fors lager uit.

De AFM heeft ING laten weten dat de eerdere informatieverstrekking onvoldoende duidelijk was, en heeft de bank gewezen op haar verantwoordelijkheid om klanten op duidelijke wijze te informeren over producten. Inmiddels heeft ING de informatie over de Toprekening aangepast. ING heeft overigens toegezegd de informatieverstrekking van al haar producten tegen het licht te houden.

Brochures bieden alle gelegenheid om de kenmerken van een product toe te lichten. Deze moeten dan ook zelfstandig aan alle wettelijke eisen voldoen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een brochure zelf alle relevante kenmerken van een financieel product duidelijk moet beschrijven, inclusief de risico’s.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat consumenten goede informatie krijgen over financiële producten, ook over relatief eenvoudige producten als spaarrekeningen. Dit past bij het centraal stellen van de klant door banken en verzekeraars, een speerpunt in het toezicht van de AFM. Het bevordert het vertrouwen in de financiële markt.

De AFM gaat er van uit dat vanaf heden alle marktpartijen helder moet zijn aan welke eisen de informatieverstrekking voor spaarproducten moet voldoen. Bij nieuwe gevallen zal de AFM dan ook over kunnen gaan tot formele maatregelen.

De AFM raadt consumenten aan bij het openen van een spaarrekening zich vooraf goed te verdiepen in alle aspecten van dit financiële product. Vraag bij onduidelijkheden na bij de aanbieder van de spaarrekening wat er precies wordt bedoeld. Voor hulp bij de keuze van een spaarrekening heeft de AFM op haar website www.afm.nl een lijst met aandachtspunten opgenomen: Tips over je spaarrekening

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel