Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Hypotheken Midden Nederland B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 14 september 2009 waarbij de AFM aan Hypotheken Midden Nederland B.V. twee boetes heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 14 september 2009 twee bestuurlijke boetes opgelegd van ieder € 24.000,- aan Hypotheken Midden Nederland B.V. (Hypotheken Midden Nederland).

Eén boete is opgelegd omdat Hypotheken Midden Nederland in de periode van september 2007 tot en met december 2007 samenwerkte met een (onder)bemiddelaar die niet beschikte over een vergunning van de AFM. De Wet op het financieel toezicht (Wft) verbiedt een bemiddelaar om overeenkomsten inzake financiële producten aan te gaan door de tussenkomst van een (onder)bemiddelaar die niet beschikt over een vergunning (artikel 4:94, lid 3 juncto artikel 4:92, lid 1 Wft)
 
De tweede boete is opgelegd aan Hypotheken Midden Nederland omdat zij heeft nagelaten de AFM in te lichten dat er vervalsingen waren aangetroffen in klantdossiers die door een (onder)bemiddelaar waren aangedragen. Hypotheken Midden Nederland had hiervan onverwijld melding dienen te doen bij de AFM. Artikel 29 lid 3 van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) verplicht financiële dienstverleners namelijk om de AFM onverwijld te informeren omtrent gedragingen of gebeurtenissen die een ernstig gevaar vormen voor de integere uitoefening van het bedrijf van de financiële onderneming (incidenten).

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
 
Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel