Terug

vrijstellingswaarschuwing

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Aanbieders van beleggingsinstellingen of beleggingsobjecten zijn al langere tijd verplicht om de consument op de hoogte te brengen als hun aanbieding buiten het toezicht van de AFM valt. Zij doen dit door middel van een vrijstellingswaarschuwing waar zij op dit moment zelf vorm aan kunnen geven. Vanaf 1 juli 2010 is het ook bij aanbiedingen van effecten die niet onder het toezicht van de AFM vallen verplicht om een vrijstellingswaarschuwing op te nemen.

Daarnaast zal de AFM vanaf 1 juli 2010 de inhoud en de vorm van de vrijstellingswaarschuwing voorschrijven.
 
De AFM nodigt u als marktpartij uit om voor 15 december met suggesties te komen voor deze vrijstellingswaarschuwing.
 
Voor welke aanbiedingen gaat de vrijstellingswaarschuwing gelden?
De verplichting geldt voor aanbiedingen van:

  • effecten met tegenwaarde van < € 2,5 miljoen per jaar; 
  • effecten > € 50.000 per effect;
  • effecten aan < 100 personen;
  • beleggingsobjecten > € 50.000 euro per beleggingsobject; 
  • beleggingsobjecten aan < 100 personen; 
  • deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen > € 50.000 per deelnemingsrecht, en 
  • deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen aan < 100 personen.

Hoe komt de vrijstellingswaarschuwing eruit te zien?
De AFM werkt momenteel aan de ontwikkeling van de vrijstellingswaarschuwing. De vrijstellingsvermelding zal bestaan uit een zin, een logo (of ander visueel element) en een weblink die verwijst naar een website met nadere uitleg. Een voorbeeld:

Voorbeeld vrijstellingswaarschuwing
 
Waar heeft u als marktpartij invloed op?
Wij nodigen u uit om suggesties te doen voor de vrijstellingsvermelding (de zin en een logo). U kunt uw voorstel tot 15 december 2009 naar het volgende e-mailadres sturen: vrijstellingsvermelding@afm.nl 

Wij nodigen u daarnaast uit deel te nemen aan de schriftelijke consultatieronde. De AFM streeft ernaar deze consultatieronde open te stellen via een bericht op haar website aan het einde van december 2009. U krijgt gedurende de maand januari 2010 de mogelijkheid om te reageren op de zin, het logo en de nadere regeling

Waar moet de vrijstellingswaarschuwing geplaatst worden?
De aanbieder moet de vrijstelling plaatsen:

  • bij het aanbod;
  • in reclame-uitingen; 
  • in documenten waarin het aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel