Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan GMAC voor acceptatiebeleid consumptief krediet

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 30 oktober 2009 waarbij de AFM aan GMAC een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 oktober 2009 een bestuurlijke boete van € 24.000,- opgelegd aan GMAC Nederland N.V., te Zaltbommel. De bestuurlijke boete is opgelegd omdat GMAC in de periode van 1 juli 2008 tot 26 februari 2009 bij de acceptatie van aanvragen voor consumptief krediet beoordelingscriteria hanteerde die onvoldoende gericht waren op het voorkomen van overkreditering.

Naar het oordeel van de AFM heeft GMAC daarmee artikel 115, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen overtreden. Dit artikel verplicht een aanbieder van krediet om, ter voorkoming van overkreditering, criteria vast te leggen die hij ten grondslag legt aan de beoordeling van een kredietaanvraag van een consument, en om die criteria toe te passen bij de beoordeling van een kredietaanvraag. Het acceptatiebeleid van een aanbieder van krediet moet erop gericht zijn overkreditering van de consument te voorkomen.
De AFM ziet, in het geval van consumptief kredietaanvragen, de gedragscode van de Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN) als een minimale invulling van de open normen ter voorkoming van overkreditering. Per 1 juli 2008 zijn de VFN basisnormen aangescherpt. Daarnaast is per 1 oktober 2008 bepaald dat de VFN normen inkomensafhankelijk dienen te zijn.

GMAC heeft nagelaten haar acceptatiecriteria tijdig hieraan aan te passen. Door de per 1 juli 2008 geldende (verhoogde) basisnorm en de per 1 oktober geldende inkomensafhankelijke norm niet tijdig in te voeren in haar acceptatiebeleid heeft GMAC niet gelijkwaardige normen gehanteerd, die minimaal dezelfde zichtbare bescherming bieden als de normen genoemd in de VFN Gedragscode.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in Pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel