Terug

AFM legt aan de heer F.M. Coenders (Planning & Communicatie) een boete op voor bemiddeling zonder vergunning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 13 augustus 2013: Bij beslissing op bezwaar van 4 maart 2010 heeft de AFM de opgelegde boete gematigd tot €24.000. Met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 19 maart 2013 is dat besluit van de AFM definitief geworden; het kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 september 2009 een bestuurlijke boete van 96.000 euro opgelegd aan de heer F.M. Coenders h.o.d.n. Planning & Communicatie (‘de heer Coenders’), gevestigd te Haarlem. De AFM heeft vastgesteld dat de heer Coenders in de periode van 3 juli 2008 tot in ieder geval 1 januari 2009 bemiddelingsactiviteiten heeft verricht in verzekeringen zonder dat de heer Coenders in het bezit was van een door de AFM verleende vergunning voor het verrichten van deze bemiddelingsactiviteiten.

Dit is een overtreding van de verbodsbepaling (artikel 2:80, eerste lid, Wet op het financieel toezicht) die stelt dat het verboden is in Nederland zonder een daartoe door de Autoriteit Financiële Markten verleende vergunning te bemiddelen.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u op deze pagina downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in fianciële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel