Terug

De minister van Financiën heeft vandaag twee brieven van de AFM gepubliceerd

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In de ene brief geven AFM-bestuurders Hans Hoogervorst en Theodor Kockelkoren nadere toelichting op het interview met Theodor Kockelkoren dat in het Financiële Dagblad d.d. 10 nov 2009 is gepubliceerd. In de andere brief hebben Hans Hoogervorst en Theodor Kockelkoren geantwoord op vragen over passende provisieregels, provisiebalansregel en provisiemaximalisatie.

AFM geen voorstander van producttoets vooraf
“Wij zijn hiermee nadrukkelijk geen voorstander van invoering van een verplichte toetsing vooraf van individuele nieuwe producten door een toezichthouder. Dat zou onwerkbaar zijn, zowel in termen van effectiviteit als bemensing. Bovendien zou dit ertoe kunnen leiden dat de consumenten zich minder kritisch in de financiële markt gaan opstellen. Wanneer de AFM de mogelijkheid krijgt om toe te zien op het proces van productontwikkeling is een dergelijke bevoegdheid ook niet nodig. Wij verwachten dat die mogelijkheid de AFM een effectief instrument geeft om risicogestuurd de belangrijkste misstanden beter in een vroegtijdig stadium aan te pakken.”

Brief AFM over provisieregels
In deze brief wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  1. hoe de open inducementnorm feitelijk uitwerkt
  2. hoe de balansregel en de inducementnorm zich tot elkaar verhouden
  3. en of provisiemaximalisatie wenselijk is

De beide brieven kunt u hiernaast in PDF formaat downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel