Terug

AFM publiceert begroting 2009

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Bijgaand treft u de begroting 2009 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan. Dit is het document waaraan de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun instemming hebben gegeven.

De begroting is gebaseerd op de inzichten zoals deze in het najaar 2008 bekend waren bij de AFM. In de begrotingssystematiek van de AFM worden de activiteiten zo goed mogelijk gebaseerd op de verwachte marktontwikkelingen en wetgevingstrajecten. De AFM past haar toezichtinspanning tijdens het begrotingsjaar aan op de actuele ontwikkelingen in de markt. Zij reageert op incidenten en speelt in op trends die de aandacht vereisen. De dynamiek van de markt maakt dat de toezichtinspanning en daarmee ook de kosten per categorie afwijken van wat bij de opstelling van de begroting voorzien is. De AFM informeert de betrokken minister en de markt  als er gedurende het jaar aanmerkelijke verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan tussen de werkelijke en begrote baten en lasten.

U kunt de begroting 2009 hiernaast downloaden.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel