Terug

Branchebrede controles AFM bij tussenpersonen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM bezoekt de komende maanden tientallen bemiddelaars in financiële producten. Tijdens het drie uur durende bedrijfsbezoek besteedt de toezichthouder aandacht aan de naleving op een aantal specifieke thema’s zoals vakbekwaamheid en de onlangs ingevoerde regels over provisietransparantie. Verder bespreekt en controleert de AFM het ‘self assesment’. Dit is een verplichte zelftoets die financiële ondernemingen jaarlijks moeten invullen.

De controles richten zich op een brede dwarsdoorsnede van tussenpersonen en niet alleen op mogelijk slechte bemiddelaars. Vaak selecteert AFM de partijen die men onderzoekt op basis van risico’s en signalen. Daar is in dit geval niet voor gekozen. De controles maken onderdeel uit van een groter geheel van toezichtacties gericht op verbetering van de kwaliteit in de branche.

De AFM bezoekt vergunninghouders in de Randstad die willekeurig zijn geselecteerd. Zo ontstaat een dwarsdoorsnede van de totale groep intermediairs in deze regio. Later komen andere delen van Nederland aan de beurt. Nu gaat het om de provincies Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht.

Naast de genoemde controlebezoeken, zal de AFM in 2009 ook op andere manieren aandacht besteden aan de kwaliteit van banken en tussenpersonen. Net als in 2008 zal er met name werk worden gemaakt van het aanpakken van de slechtste praktijken. Vorig jaar nam de AFM in totaal 150 maatregelen tegen tussenpersonen aan de onderkant van de markt.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel