Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Op Doorreis V.O.F. voor bemiddelen zonder vergunning

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 27 april 2009 waarbij de AFM aan Op Doorreis V.O.F. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden. Op 19 juni 2009 is een vergunning aan Op Doorreis V.O.F. verleend voor het bemiddelen in levensverzekeringen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 27 april 2009 een bestuurlijke boete van 6.000 euro opgelegd aan Op Doorreis V.O.F.

De boete is opgelegd omdat Op Doorreis V.O.F. in de periode van januari 2007 tot en met mei 2008 als tussenpersoon  heeft bemiddeld in overeenkomsten van levensverzekeringen tussen cliënten en een aanbieder zonder te beschikken over de daartoe vereiste vergunning. Voor het bemiddelen in levensverzekeringen is een vergunning van de AFM vereist op grond van artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht. De boete is gematigd van 96.000 euro tot 6000 euro gezien de beperkte financiële draagkracht van de overtreder.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in Pdf-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut) of vanuit het buitenland +31 20 797 3715.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel