Terug

AFM: Eén financieel dienstverlener per vijftienhonderd Nederlanders

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De meeste financieel dienstverleners, zoals hypotheekadviseurs of bemiddelaars in schadeverzekeringen, moeten een vergunning van de toezichthouder hebben om hun werkzaamheden te mogen uitvoeren. Uitgegeven vergunningen zijn vindbaar in openbare registers, bijvoorbeeld via de AFM registers.

Eind 2008 waren er in totaal 10.987 financieel dienstverleners met een vergunning. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2007. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager aantal toetreders bij gelijkblijvende uitstroom.

Vergunningen voor bemiddelen en adviseren in financiële producten worden meestal door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verstrekt. De meeste vergunninghouders bemiddelen in schadeverzekeringen (92%), gevolgd door levensverzekeringen met 86% en hypothecair krediet met 72%.

Het aantal vergunninghouders dat slechts in een enkele productsoort bemiddelt, bijvoorbeeld alleen schadeverzekeringen, is in 2008 met 10% gedaald van 951 naar 859. Het aantal vergunninghouders met een totaalpakket, dat wil zeggen een vergunning voor schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken en consumptief krediet, is licht gestegen van 5.752 naar 5.881, dit is een stijging van 2%. Ondanks de daling in het totale aantal vergunningen, zijn er dus meer vergunninghouders die bemiddelen in het totale pakket.

Gemiddeld is er één financieel dienstverlener per 1.500 Nederlanders. Het aantal vergunninghouders is vrij homogeen over de provincies verdeeld. De verhouding tussen het aantal inwoners en het aantal financieel dienstverleners is in alle provincies ongeveer gelijk. Het gemiddeld aantal klanten in portefeuille verschilt dus niet veel tussen meer stedelijke en meer landelijke provincies. Het lijkt er dus op dat het aantal potentiële klanten belangrijker is dan de oppervlakte van het werkterrein van de financieel dienstverlener.

In Utrecht zijn er relatief iets meer financiële dienstverleners per inwoner, namelijk een vergunninghouder per 1.362 inwoners. Zeeland heeft gerelateerd aan inwoneraantal de minste financiële dienstverleners: voor elke 1.802 Zeeuwen is er een vergunninghoudende financiële dienstverlener.

Het is voor financieel dienstverleners mogelijk dat meerdere rechtspersonen die bij elkaar zijn aangesloten een gezamenlijke collectieve vergunning aanvragen. Grote hypotheekadviesketens hebben bijvoorbeeld een collectieve vergunning. Van alle vergunningen is 4,9% een collectieve vergunning. Collectieve vergunninghouders komen relatief het meest voor in de provincies Overijssel (6,0%) en Zuid Holland (5,8%) en het minst in de provincies Drenthe (3,0%) en Groningen (3,1%).

Dit is een bewerking van een stuk dat eerder verscheen in Economisch Statistische Berichten (ESB) 94(4561), 29 mei 2009, pagina 337.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel