Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan AVéWé Holding B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 9 juni 2009 waarbij de AFM aan AVéWé Holding B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 9 juni 2009 een bestuurlijke boete van € 6.000 heeft opgelegd aan AVéWé Holding B.V. (AVéWé) omdat één van haar aangesloten ondernemingen (Circular B.V., vestiging Purmerend) adviezen over hypothecaire kredieten heeft verstrekt die hebben geleid tot overkreditering. Daarmee zijn deze adviezen niet redelijkerwijs gebaseerd geweest op de bij de cliënten ingewonnen informatie.

AVéWé is een financieel dienstverlener die cliënten adviseert over (onder meer) hypothecaire kredieten. De Wet op het financieel toezicht verplicht tot zorgvuldige dienstverlening aan cliënten (artikel 4:23 Wft). De AFM heeft de boete opgelegd omdat de door AVéWé gegeven hypotheekadviezen bij negen van de dertien dossiers hebben geleid tot overkreditering. Doordat de adviezen hebben geleid tot overkreditering is door AVéWé niet voldaan aan de wettelijke verplichting om haar advies – voor zover redelijkerwijs mogelijk – onder meer te baseren op de ingewonnen informatie van de klant over diens financiële positie. De AFM onderzocht in totaal 13 adviezen van de vestiging Purmerend.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbenden ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel