Terug

Tarieven doorlopend toezicht AFM 2009 vastgesteld

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het ministerie van Financiën heeft de heffingen voor het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het jaar 2009 vastgesteld. De AFM heeft deze vandaag op haar website gepubliceerd. Vanaf de tweede helft van augustus verstuurt de AFM de individuele rekeningen aan de financiële instellingen.

Zoals gebruikelijk zijn alle betrokken branche- en vertegenwoordigende organisaties in de aanloop naar de vaststelling van de tarieven geconsulteerd. De tarieven worden bepaald aan de hand van de begroting van de AFM van het betreffende jaar en de eventuele exploitatieverschillen van het vorige jaar.

De AFM houdt op circa 15.000 financiële instellingen toezicht met een begroting van circa 75 miljoen euro. Circa tweederde van de lasten worden via de heffingensystematiek per sector doorberekend aan de instellingen onder toezicht, waarbij iedere categorie betaalt voor zijn eigen toezicht. De overige lasten worden gedragen door een overheidsbijdrage.

U kunt de volledige ministriële regeling met de toelichting op de tarieven via het PDF-document op deze pagina raadplegen.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel