Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Scan Financieringen B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 3 juli 2009 een last onder dwangsom opgelegd aan: Scan Financieringen B.V., Postbus 691, 7550 AR te Hengelo (correspondentie-adres).

De last onder dwangsom is opgelegd omdat Scan Financieringen B.V.  niet voldoet aan herhaalde verzoeken van de AFM om haar activiteiten als bemiddelaar als bedoeld in artikel 2:80 Wft te staken en gestaakt te houden en aan de AFM te bevestigen dat de bemiddelingsactiviteiten gestaakt zijn. De AFM heeft Scan Financieringen B.V.  verzocht haar bemiddelingsactiviteiten te staken en gestaakt te houden, omdat Scan Financieringen B.V. niet beschikt over een daartoe benodigde vergunning van de AFM. Scan Financieringen B.V. heeft niet voldaan aan de bovengenoemde last van de AFM en is daarom verplicht de dwangsom te betalen.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel