Terug

Financiële klachten in 2008

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Als je ontevreden bent over een bank, een verzekeraar of een andere financiële onderneming dan kun je per brief een klacht indienen. Stuur ook een kopie van je klacht naar het Meldpunt Financiële Markten. Zo kan de AFM voorkomen dat er meer klachten komen over de financiële onderneming.

Als je er samen met de financieel dienstverlener niet uitkomt of je vindt het antwoord van de dienstverlener onbevredigend, dan kun je het probleem binnen drie maanden bij Kifid indienen. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

“Klachtenbehandeling door instelling kan beter”
Uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van Kifid blijkt dat bijna 6.500 consumenten in 2008 hun klacht ter bemiddeling aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening hebben voorgelegd. Bijna zes van de tien klachten gingen over verzekeringen, vooral over beleggingsverzekeringen die door veel media woekerpolissen genoemd worden.

Consumenten weten het loket dus te vinden, maar ze komen daar echter met hun klachten nog te vaak en te vroeg terecht schrijft Kifid in het begeleidende persbericht. De klachtenbehandeling in de financiële dienstverlening kan nog een stuk beter, volgens Kifid. Vooral door de aanpak te professionaliseren van de wettelijk verplichte interne klachtenprocedure.

Koopsom
Over betalingsbeschermingsverzekeringen schrijft de Ombudsman dat “veel consumenten met een hogere schuld geconfronteerd worden dan aanvankelijk de bedoeling was.” Geld lenen voor een koopsom kost ook geld. De ombudsman vervolgt: “Ook denken consumenten meestal dat genoemde polissen bij een vroegtijdige aflossing kunnen worden beëindigd, maar bij koopsompolissen is dit zelden het geval. Dit leidt tot veel miscommunicatie.” De aanbieder heeft hier een verantwoordelijkheid, maar de consument ook. De Ombudsman pleit voor terughoudendheid, consumenten “moeten niet te veel op de meest voordelige aanbieding afgaan, omdat het laagste rentepercentage en de laagste maandlasten vaak voor slechts een korte periode gelden of enkel en alleen in combinatie met dure aanvullende verzekeringen.”

Spaarrente
De Ombudsman heeft ook een tip voor spaarders: “Spaarders moeten ook tijdens de duur van de spaarovereenkomst steeds alert zijn.” Dit naar aanleiding van een klacht van een consument die rente op zijn spaarrekening binnen een paar jaar zag dalen van 4% naar 1,3%. De Ombudsman vindt alleen publicatie van een renteverlaging in enkele landelijke dagbladen te mager. “Aanvullende informatie via de eigen pagina van de klant op de website van zijn bank of door middel van een e-mailbericht lijkt mij een zeer wel te realiseren vorm van echte dienstverlening” aldus de Ombudsman.

Als uit de bemiddeling door de Ombudsman geen advies komt dat door beide partijen wordt aanvaard, kan de kwestie worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Ongeveer 5% van de zaken gaat door naar de Geschillencommissie. Voor klachten over effecten is dit zelfs 12%.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel