Terug

AFM legt Vedior boete op voor niet tijdig publiceren koersgevoelige informatie

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 mei 2009 een bestuurlijke boete van 96.000 euro opgelegd aan Randstad Holding N.V. als rechtsopvolgster van Vedior N.V. voor het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie.

In de ochtend van 30 november 2007 was sprake van geruchtenvorming in verschillende media over overname­gesprekken waarbij Vedior werd genoemd als doelwit van overname. De koers van het aandeel Vedior, genoteerd op Euronext Amsterdam, steeg deze ochtend aanzienlijk. Op 30 november 2007 vonden verkennende overnamegesprekken plaats tussen Vedior en Randstad. Naar het oordeel van de AFM had Vedior moeten inzien dat van uitstel van publicatie misleiding te duchten was. Nu Vedior heeft nagelaten deze koersgevoelige informatie zo spoedig mogelijk te publiceren in een persbericht, heeft zij artikel 5:59, eerste lid, Wet op het financieel toezicht overtreden.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
 
Het volledige besluit kunt u hiernaast in Pdf-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

Update 31 maart 2010
Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 8 mei 2009 waarbij de AFM aan Randstad Holding N.V. als rechtsopvolgster van Vedior N.V. een boete heeft opgelegd inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden. Lees hieronder het volledige persbericht:

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel