Terug

AFM legt een bestuurlijke boete op aan O&B Finance

Maatregel

“Update 30 december 2010: Het besluit van de AFM is definitief geworden op 5 juli 2009 en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 15 april 2009 een bestuurlijke boete van € 6.000 heeft opgelegd aan O&B Finance Nederland B.V. (O&B) wegens het onvoldoende inwinnen van informatie bij het adviseren over beleggingsverzekeringen. De Wet op het financieel toezicht verplicht tot zorgvuldige dienstverlening aan cliënten (artikel 4:23 Wft). De AFM onderzocht in totaal 13 adviezen.

O&B is een financiële dienstverlener, die cliënten adviseert over (onder meer) kredieten en beleggingsverzekeringen. De AFM heeft de bestuurlijke boete opgelegd omdat O&B in de periode van oktober 2007 tot en met maart 2008 met betrekking tot alle onderzochte adviezen onvoldoende informatie heeft ingewonnen. Bij een dergelijk advies is een adviseur verplicht informatie van de klant te vragen over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Deze informatie is nodig om een advies te kunnen geven dat past bij de specifieke situatie van de klant.

Doordat onvoldoende informatie is ingewonnen kan in de onderzochte gevallen niet afdoende worden vastgesteld of het product aansluit bij de specifieke situatie van de klant. Ook op basis van de wel ingewonnen informatie heeft de AFM niet kunnen vaststellen waarom het product is geadviseerd.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbenden ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De volledige beschikking kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per gesprek).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel