Terug

AFM doet aangifte tegen TRE Investments B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen TRE Investments B.V. van mogelijke oplichting en verduistering. Naast aangifte heeft de AFM een last onder dwangsom opgelegd aan TRE Investments II B.V. (TRE II) om te zorgen dat obligatiehouders de voor hun essentiële informatie over TRE II krijgen. Eerder is een last onder dwangsom opgelegd aan TRE Investements VI B.V. (TRE VI).

TRE II heeft vanaf 2005 obligaties vanaf 50.000 euro uitgegeven voor de financiering van een project van villa’s en appartementen in een resort bij Urla in Turkije. Het onroerend goed project draagt de naam ‘New Venice Park’.

De AFM heeft vastgesteld dat de gelden die zijn aangetrokken voor dit onroerend goed project, totaal ruim 47 miljoen euro, niet of slechts beperkt zijn gebruikt voor de financiering van het project. TRE II heeft geld doorgeleend aan Turkse bedrijven (TRE Turkije) en zogenaamde management BV’s in strijd met beloftes aan de obligatiehouders. TRE II heeft noch de AFM noch haar obligatiehouders hierover essentiële informatie verstrekt ondanks meerdere verzoeken.

In de brochure voor obligatiehouders zijn beloftes gedaan aan potentiële obligatiehouders over het vestigen van hypotheken en het gebruik van derdegeldenrekeningen van een notaris. De gestelde zekerheden zouden beheerd worden door de Stichting Garantiegelden TRE II ten behoeve van de obligatiehouders. Ook over deze beloofde garanties en de Stichting heeft TRE II na herhaalde verzoeken van de AFM, geen duidelijke informatie verstrekt.

Om te zorgen dat de obligatiehouders de voor hun essentiële informatie over TRE II krijgen, heeft de AFM op 19 juni 2009 een last onder dwangsom opgelegd. Zie het persbericht ‘AFM legt last onder dwangsom op aan TRE Investments II B.V.’ Ook de volledige last kunt u daar downloaden in Pdf-formaat.

De AFM heeft naast het opleggen van de last, bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen TRE Investments B.V. van mogelijke oplichting en verduistering.

De AFM doet soortgelijk onderzoek naar andere TRE-vennootschappen. De AFM schat dat de TRE-vennootschappen gezamenlijk rond de 70 miljoen euro hebben opgehaald. Tot oktober 2008 is door TRE-vennootschappen na uitgifte van obligaties de daarop verschuldigde rente aan obligatiehouders uitbetaald. Hierna zijn de rentebetalingen gestopt en voor zover de AFM bekend zijn geen obligatieleningen terugbetaald. De AFM heeft op 5 mei 2009 een last onder dwangsom aan TRE VI opgelegd, TRE VI heeft aan die last voldaan. Deze last is op 25 mei 2009 gepubliceerd door de AFM.

Tot 15 oktober 2008 had de AFM geen mogelijkheden om op te treden bij obligatieleningen boven de 50.000 euro. Toen is de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) in werking getreden. Hiermee is ook de richtlijn Oneerlijke handelspraktijken (Wet Ohp) geïmplementeerd. De Wet Ohp heeft als doelstelling om oneerlijke handelspraktijken tegen consumenten te verbieden en eerlijke handel te bevorderen.

De AFM is door de Whc als toezichthouder aangewezen voor zover de oneerlijke handelspraktijken te maken hebben met financiële diensten en activiteiten. Wanneer het om andere diensten en activiteiten gaat, houdt de Consumentenautoriteit toezicht. Met deze nieuwe regels kan de AFM ook toezicht houden op financiële diensten en activiteiten die vrijgesteld zijn van het Wft-toezicht, zoals investeringen van meer dan 50.000 euro. De Whc staat publicatie van een last ook toe wanneer hieraan is voldaan.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel