Terug

AFM verlengt looptijd maatregelen tegen short selling

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Gezien de aanhoudend uitzonderlijke marktomstandigheden heeft de AFM besloten de maatregelen inzake short selling te verlengen tot 28 februari 2009.

De consultatie die de AFM heeft gehouden onder marktpartijen en andere deskundigen heeft geen eenduidig beeld opgeleverd over de wenselijkheid om de maatregelen te handhaven danwel af te schaffen. Andere toezichthouders in Europa hebben inmiddels hun maatregelen tegen short selling verlengd, al dan niet in gewijzigde vorm. De AFM kiest ervoor de Nederlandse maatregelen te verlengen. Dit biedt de mogelijkheid om de duur en de reikwijdte van de verschillende Europese maatregelen op elkaar af te stemmen.

[Verlenging Tijdelijke Regeling Inzake Short Selling & Veelgestelde vragen]

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel