Terug

AFM legt een last onder dwangsom op aan dhr W. Schoonhoven (Koningsstede)

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Deze last onder dwangsom is opgelegd aan de heer W. Schoonhoven, destijds kantoor houdend op het genoemde adres en gebruikmakend van de genoemde website. De last onder dwangsom is nadrukkelijk niet opgelegd aan de huidige eigenaar en gebruiker van de website Koningsstede.nl gevestigd op het adres Koningsstraat 91-93. (toegevoegd op 12-2-2009).

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 10 december 2008 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan: De heer W. Schoonhoven, tevens handelend onder de naam Koningsstede (Koningsstraat 91-93, 7315 HV te Apeldoorn). De last onder dwangsom is opgelegd, omdat de heer Schoonhoven niet voldoet aan informatieverzoeken van de toezichthouders van de AFM. De toezichthouders van de AFM hebben de heer Schoonhoven om informatie verzocht omdat het vermoeden bestaat dat de heer Schoonhoven, tevens handelend onder de naam Koningsstede, in Nederland heeft bemiddeld in, en/of geadviseerd over financiële producten zonder dat hij hier een vergunning voor heeft van de AFM. De heer van Schoonhoven heeft per 30 november 2007 wel een vergunning voor het bemiddelen in spaarrekeningen.  


De heer Schoonhoven heeft de verzochte informatie niet binnen de termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook zal de verzochte informatie nog steeds aan de toezichthouders van de AFM moeten worden geleverd.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut)

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel